Oslo-Fergene først i verden til å ta i bruk fornybar diesel på passasjerferge

Den 8. desember 2015 var første gang i historien at en

 

 

Hvorfor fornybar diesel

Miljøfokuset er mer aktuelt enn noen gang. Det har vært viktig for Oslo-Fergene å følge med på ny teknologi. Å ta skrittene så fort muligheten byr seg er tankegangen som har ført til at Oslo-Fergene er først ute med å bruke fornybar diesel. I tillegg er dette grønne steget i tråd med Ruters store satsning på fossilfritt kollektivtransport innen 2020:

 

Ruters miljøstrategi for perioden 2014-2020 slår blant annet fast at:

  1. I 2020 skal all kollektivtrafikk drives med fornybar energi.

  2. Satsingen på biogass skal økes.

  3. Ruter vil teste ut elektrisk drift av busser og båter.

 

Oslo-Fergene kjører i dag på fornybar energi. Det var i forbindelse med møter hos miljøorganisasjonen Zero at bedriften ble kjent med Eco-1, leverandøren av fornybar diesel. Etter å ha undersøkt produktet ble det besluttet at Oslo-Fergene skulle begynne å benytte den nye typen diesel. Fordelene med produktet er mange:

  1. 100% fornybart

  2. Renere enn fossil diesel

  3. Luktfritt

  4. Klimanøytralt

  5. Laget på restavfall som ikke kan brukes til noe annet

  6. Ingen forskjell i motorkraft

  7. Leveres på samme måte som vanlig diesel

Bruken av fornybar diesel

Fordi Oslo-Fergene har eget tankeanlegg på Lindøya var det en del arbeid som skulle utføres før den første bunkringen kunne finne sted. Tankanlegget blir forsynet fra en tankbåt som hører til firmaet. Denne båten blir bygget om slik at den har egne rom for fornybar diesel. I tilegg vil også en av pumpene på tankeanlegget være fylt med fornybar diesel, ikke bare til fergene, men også til lystbåter som ønsker å være mer miljøvennlige. Målet er at dette skal være klart til sesongen 2016.

 

Henting av diesel fungerer på samme måte som før. Det samme gjelder bunkring av fergene. Utenom ombyggingen av tankbåt og tankanlegg er det ingen andre forberedelser som må gjøres før fornybar diesel kan tas i bruk. Oslo-Fergene valgte å tømme tankene og skifte olje før første bunkring. Dette er ikke nødvendig, men ble gjort for å kunne følge med på hvordan motoren reagerte på den nye typen diesel. Det skal være problemfritt å fylle fornybar diesel selv om det er vanlig diesel i tanken, dette gjør overgangen til mer miljøvennlig diesel enkel.

 

Erfaringene så langt viser ingen negative konsekvenser ved å bytte til fornybar diesel. Motorkraften er den samme som før og i tillegg virker det som at dieseforbruket har gått ned. Disse positive erfaringene førte til en offentlig markering av at fornybar diesel uproblematisk kan brukes på passasjerferger.

 

Markeringen

Den 12 januar 2016 ble politikere, presse og aktuelle aktører invitert med på en båttur sammen med Oslo-Fergene og Ruter for å markere verdens første passasjerferge som kjører på fornybar diesel.

 

 

Symbolsk bunkring på Lindøya ble utført av byråd Lan Marie Nguyen Berg. Matros Terje Fossum passet på at byråden ikke falt i vannet

 

 

 

 

 

 

 

Daglig leder i Oslo-Fergene Pål Ruud og Administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen på Lindøya

 

 

 

 

 

 

 

 

Til daglig er det ca ti stykker i arbeid på bruket på Lindøya. Tirsdag var plassen full av besøkende som ville se hvordan fornybar diesel bunkres.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptein Knut Hjorth-Jenssen, Administrerende direktør i Ruter Bernt Reitan Jenssen, Byråd Lan Marie Nguyen Berg, Daglig leder i Oslo-Fergene Pål Ruud og Thomas Steenbuch Tharaldsen fra Eco-1

 

 

 

 

 

Veien videre

Tross for å ha mer miljøvennlig diesel på tankene er målet alltid å bruke så lite diesel som mulig når fergene kjører ruta mellom R4 og øyene. Kapteinene om bord er miljøbevisste. Dette fører til en mer miljøvennlig kjørestil for å bruke minst mulig diesel, men samtidig holde ruta. Dette førte til at siste året fergene kjørte fra vippetangen ble drifstoff forbruket redusert med 16%. Dagens fergeruter har mer tidspress, men det jobbes kontinuerlig mellom land, båt og Ruter hvordan fergene kan kjøre presist og miljøvennlig.

 

Selv om utslippene fra Oslo-Fergene utgjør en liten andel av det totale utslippet i Oslo, håper vi at dette blir sett på som et positivt eksempel. Ikke minst håper vi at passasjerene våre setter pris på at reisen ut til øyene har blitt enda grønnere.

 

Lese mer om Oslo-Fergene og fornybar diesel?

Her er noen nyttige lenker til mer informasjon :

http://www.eco-1.no/

http://www.osloby.no/nyheter/Oybatene-blir-renere-8315414.html

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestlandssendingen#t=3m56s

http://blogg.zero.no/2016/01/oybatene-i-oslo-legger-om-til-fornybar-diesel/

https://ruter.no/om-ruter/presse/pressemeldinger/forst-i-verden-med-ferger-pa-fornybar-diesel/

http://www.tu.no/industri/2016/01/12/oslo-fergene-har-gatt-en-maned-pa-fornybar-diesel

http://bussmagasinet.no/?p=6279

http://www.dagsavisen.no/oslo/bruk-av-b%C3%A6rekraftig-diesel-kan-redde-bylufta-1.674459

 

 

 


Følg oss:
Fremhevede innlegg:
Siste innlegg: