OSLO-FERGENES HISTORIE 

 

Oslo-Fergene AS ble stiftet I 1917 av Josef Bøe. Med hjelp fra båtbygger Axel Holm startet de selskapet "Holm og Bøe". I tiden frem mot krigen utvidet selskapet seg med anskaffelsen av flere båter som fraktet Oslos befolkning ut til øyene. Utvidelsen av selskapet har fortsatt til den dag i dag hvor fire ferger nå er i operativ drift. 

I 2017 fylte selskapet 100 år og i den anledning ble det skrevet en jubileumsbok med hele historien som man kan lese gratis